Milieumanagement

Streef samen naar een
betere en duurzame toekomst

Streef samen naar een betere en duurzame toekomst

Phronesys dashboard

Milieumanagement

Streef samen naar een
betere en duurzame toekomst

Phronesys dashboard

Beheer je milieuaspectenanalyse (MAA) van A tot Z

Krijg je een helder en transparant overzicht van de milieuaspecten en -effecten van je bedrijf, gaande van het startpunt van je productieproces (grondstoffen, energie,…) tot het eindpunt (product, afval, emissies, geur….). Bepaal milieudoelstellingen en wijs werkpunten of risico’s meteen toe aan verantwoordelijken om deze concreet aan te pakken.

✔ Milieudoelstellingen

✔ Milieuaspectenanalyse (MAA)

Beheer je auditprogramma van A tot Z

Meld eenvoudig milieu-incidenten via onze app, en registreer (externe) milieuklachten op een transparante en efficiënte manier. Via digitale toolboxmeetings en lessons learned informeer je de verschillende partijen (medewerkers, leveranciers, onderaannemers…) om dergelijke incidenten naar de toekomst toe te voorkomen.

✔ Milieu-incidenten

✔ Milieu-klachten

✔ Toolboxmeetings en lessons learned

Standaardiseer het beheer van afvalstoffen

Zowel de inzameling, registratie, opslag en de uiteindelijke verwijdering verlopen volledig via een geautomatiseerd en gestandaardiseerd proces. Een overzichtelijk rapport geeft je steeds de laatste stand van zaken weer.

✔ Afvalstoffenregister

✔ Beheer van ophaalbonnen, identificatieformulieren en facturen

Beheer gevaarlijke stoffen (SDS)

Op basis van identificatie-gegevens en eigenschappen breng je onder meer gezondheidsrisico’s in kaart en worden risicoanalyses voor chemische agentia (RACA) steeds op het juiste moment uitgevoerd. Download de benodigde veiligheidsinformatiebladen (VIB) uit de Phronesys bibliotheek.

✔ Inventaris gevaarlijke stoffen

✔ Risicoanalyses voor chemische agentia (RACA) 

✔ Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Benieuwd wat Phronesys voor
jouw organisatie kan betekenen?

Vraag nu vrijblijvend en kosteloos een persoonlijke demo aan.